උපන් දිනය ...

උපන් දිනය ...
සතුටුයි මචං  .. කුකුල් මස් කෑලි  දෙකක් තිබ්බා ... මට තාමත් මතකයි අර මිස් කිවුවා අර මහත්තයාගේ එකේ නම් තිබ්බේ එක මස් කෑල්ලයි විතරයි කියලා ....අනිත් x  මහත්තයත් ඒක  එහෙමලු ..... අනේ මන්ද මස් කැල්ලකට එහෙමම අරුගෙයි මුගෙයි චරිතය match වෙනවද ... ඕක කලින් දන්නවනම් මන් මස් කිලෝ ගණන් මුන්ට කන්ට ගෙනත් දෙනවා  ..( ඒක  ආතල්  එකක්  , මුන්ට කන්ට දෙන්ට මට කොහෙන්ද බන් සල්ලි හික්ස් ... )...ඇයි බං මේ ලෝකේ මෙහෙම එක්කෝ ඇයි බන් අපි වෙනස් විදියට දකින්නේ හැමදේම ....වැරැද්ද උන්ගේ නෙවේ බන් ..වැරැද්ද අපේ බන්... අපෙත් නෙවේ බන් අපිට උගන්නපු උන්ගේ ...උන් ජීවිතය කියවපු විදියට අපිටත් කියවන්ට කිවුව බන් ..උන් ජිවිතේ දැක්ක විදියට අපිටත් දකින්ට කිවුව බන්... උන් 80 උන් බන්...ඒ ජිවිතේ දැන් වලංගු  නෑ බන්.... මන් හැමදාම බනින හදත්  පලි නෑ  බන් ..උබ දන්නවාද ...හද පට්ට කෙලින් බන්....උ හැමදාම උගේ රවුමේ උ යනවා බන් දශමයක්වත් ඇද වෙන් නැතිව බන් ...ඒත්  අපි ....අපි ඇද වෙනවා බන් උගේ කෙහෙල්මලි පුංචි වෙනසටත් අපි වෙනස් වෙනවා බන් අ අපිම ඌ ට  බනිනවා බන් ..ඌ පලි නැ  බන් ......... අපි ජිවිතේ දැකලා  නැ  බන් .... දකින්ට ට්‍රයි කරන්නෙත් නැ  බන් ..... අපි පවු බන් ....